Beloningsbeleid BFAO

Doel beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van BFAO is in eerste instantie gericht op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van goed gekwalificeerde medewerkers. Het beloningsbeleid draagt voorts bij aan een beheerste en integere bedrijfsvoering en is gericht op de lange termijn. Het beloningsbeleid moet er toe leiden dat medewerkers handelen in het belang van de leden en dat de zorgplicht van BFAO naar de leden toe wordt nagekomen.

Voor wie geldt dit beloningsbeleid?
Het beloningsbeleid geldt voor alle leden van de Raad van Commissarissen, directie en medewerkers van BFAO. De directie is verantwoordelijk voor de beloning van de medewerkers. De Raad van Commissarissen bepaalt de beloning van de directie. De beloning van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Uitgangspunten beloningsbeleid
Bij het opstellen van dit beloningsbeleid gelden de volgende uitgangspunten:

 • Marktconform om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen
 • Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd (uitlegbaar aan de leden)
 • Gericht op de lange termijn
 • Transparant, eenvoudig
 • Voldoet aan wet- en regelgeving

Beschrijving beloning
De directie en medewerkers hebben de volgende beloningscomponenten:

 • Vast salaris inclusief 8% vakantiegeld en een dertiende maand conform het CAO Verzekeringsbedrijf. Het vaste salaris is afhankelijk van leeftijd, diplomabezit en relevante werkervaring. Periodiek kan een salarisverhoging plaatsvinden.
 • Deelname aan een collectieve pensioenregeling.
 • Onkostenvergoeding.
 • Bedrijfsauto indien dat voor de functie nodig is.
 • Studiekostenregeling.
 • BFAO kent geen variabele beloning.
 • De Raad van Commissarissen ontvangt een vaste vergoeding en een onkostenvergoeding.

Transparant beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van BFAO is transparant en uitlegbaar. BFAO geeft inzicht in de wijze waarop het beloningsbeleid bijdraagt aan een zorgvuldige behandeling van de leden (het lid staat centraal). Van het beloningsbeleid van BFAO gaan geen prikkels uit die kunnen leiden